มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

24 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 178

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางด้านโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาโท ทางด้านโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

            ทั้งนี้ ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทร.0-2849-7544 หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทร.0-3425-5790 หรือที่ สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3259 4043 ถึง 50 ต่อ 41008,41003,41006 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วรรณวิไล สนิทผล

ผู้เรียบเรียง : สุพจน์ กาบแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักข่าว