รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เร่งขับเคลื่อนงานด้านสังคม จัดทำ เวิร์คช้อป เพื่อให้ประประชาชนแสดงความคิดเห็น

23 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 127

        นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยหลังลงเยี่ยมผู้สูงอายุ ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ถึงนโยบายผู้สูงอายุว่า ต้องมีการรับฟังผู้ที่ทำวิจัยและสอบถามความลำบากของผู้สูงอายุ คิดว่าจะไม่ใช่เพียงแค่นโยบายรัฐบาล หรือรัฐมนตรี แต่ต้องเป็นนโยบายของคนไทยทั้งประเทศ 

        จากนี้จะมีการเปิดทำเวิร์คช็อปให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น และสรุปความคิดทั้งหมดมาประกอบในแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการในการดูแลผู้สูงอายุรองรับผู้สูงอายุทั้งประเทศ ยืนยันว่าจะทำอย่างจริงจังและเร่งให้เสร็จภายใน 1 เดือน และจะนำเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาและขออนุมัติงบประมาณจากสำนักงบประมาณ อีกอย่างที่อยากขอให้สำนักงบประมาณช่วยพิจารณาเพิ่มงบประมาณค่าอาหารให้ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ เพราะไม่ได้มีการปรับมานานแล้ว ขณะเดียวกันค่าอาหารเทียบเท่ากับกรมราชทันฑ์ อยู่ที่ 57 บาทต่อหัวต่อวัน ทั้งนี้จะปรับเพิ่มเท่าไหร่คงอยู่ที่ก็แล้วแต่งบประมาณที่มี

        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวอีกว่า สำหรับแนวคิดการปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น 1,000 บาท ต่อเดือน นั้นต้องไปปรึกษา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผ่านงบประมาณ คิดว่าอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ แต่อาจจะยังมีข้อจำกัดหลายอย่างที่ต้องคำนึงถึง แต่เป็นความเป็นธรรมของผู้สูงอายุ


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อุไรวรรณ กลิ่นหอม

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย