กรมชลประทานช่วยภัยแล้งเต็มที่ เตรียมส่งน้ำจากฝายหนองหวายช่วยนาข้าว เพิ่มเครื่องสูบน้ำลงคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง

23 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 141

        นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่ยังคงส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ของประเทศ กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างต่อเนื่อง อาทิ ที่จังหวัดเชียงราย โครงการชลประทานเชียงราย ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในการเกษตร ประมาณ 2,500 ไร่ 

        ส่วนที่จังหวัดชัยนาท สถานการณ์น้ำในคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง(คลอง มอ.) เริ่มดีขึ้น หลังสำนักงานชลประทานที่ 12 ร่วมกับสำนักเครื่องจักรกล ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม เพื่อสูบน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียงลงสู่คลอง ขณะที่จังหวัดขอนแก่น สถานการณ์ฝนที่ตกน้อยกว่าค่าปกติ ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย โดยเขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณน้ำเหลือเพียง 568 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันได้นำน้ำก้นอ่างฯ มาใช้เพื่ออุปโภคบริโภคแล้ว ประมาณ 13 ล้าน ลบ.ม. 

        ทั้งนี้ เน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทานในพื้นที่ ติดตามสถานการณ์น้ำและเฝ้าระวังการบริหารจัดการน้ำเป็นพิเศษ โดยเฉพาะน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และผลิตน้ำประปา 

        ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรกว่า 160,000 ไร่ ในเขตชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จะเริ่มส่งน้ำแบบรอบเวรตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (24 ก.ค. 62) เป็นต้นไป โดยใช้น้ำจากบริเวณหน้าฝายหนองหวายที่มีอยู่ประมาณ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรที่ได้เริ่มเพาะปลูกไปแล้ว

        อย่างไรก็ตามขอให้เกษตรกรใช้น้ำตาม รอบเวรของตนอย่างเคร่งครัด และขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำอย่างจริงจัง เพื่อให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดนั้นมีเพียงพอใช้


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นฤนาถ แข็งขัน

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย