กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านป่าไม้ด้วยการรักษาป่าที่มีอยู่ให้สมบูรณ์ ควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำ

23 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 289

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า แผนการขับเคลื่อนด้านป่าไม้จะเน้นสร้างป่าของประเทศให้อุดมสมบูรณ์ โดยเน้นรักษาป่าที่มีอยู่ให้สมบูรณ์ทั้งหมด ด้วยการป้องกันกลุ่มพวกลักลอบตัดป่าและบุกรุกป่า ขณะที่การบริหารจัดการน้ำของประเทศจะมีการทำธนาคารน้ำใต้ดินภายใต้กลไกที่ถูกต้อง เพื่อให้รักษาต้นน้ำและเก็บกักน้ำไว้ได้ ควบคู่กับเดินหน้าแผนจัดการขยะอย่างจริงจังต่อเนื่อง โดยเฉพาะโฟม พลาสติก ขวดพลาสติก และบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ให้ลดน้อยลงให้ได้ ซึ่งจะสำเร็จได้ร้อยละ 50 อยู่ที่ความร่วมมือของประชาชนและสร้างจิตสำนึก

สำหรับการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างเร่งด่วน ได้ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลสำรวจขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลช่วยบรรเทาผลกระทบ และขุดลอกแหล่งน้ำให้กักเก็บน้ำไว้ใช้ได้เพียงพอ ทั้งนี้ การขุดเจาะบ่อบาดาลไม่สามารถทำได้ทุกทีขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่นั้นๆ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกศวรรณ ธนวัฒน์

ผู้เรียบเรียง : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว