สถาบันประสาทวิทยา จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมทำความสะอาด ถนนรอบๆ สถาบันประสาทวิทยา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 24 กรกฎาคม นี้

22 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 385

สถาบันประสาทวิทยา จัดกิจกรรม จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมทำความสะอาด ถนนรอบๆ สถาบันประสาทวิทยา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 24 กรกฎาคม นี้ 


      สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นำโดย แพทย์หญิงไพรัตน์ แสงดิษฐ ผู้อำนวยการคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันประสาทวิทยา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมทำความสะอาด ถนนรอบๆ สถาบันประสาทวิทยา ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญ และจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตร กิจกรรมถวายพระพรและกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ณ บริเวณโดยรอบสถาบันประสาทวิทยา ทางเดินถนนราชวิถี  ถนนพระราม6 และถนนกำแพงเชร 5 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 


     ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรมในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 19 รูป จากนั้นเวลา 13.00 – 14.00 น. ลงทะเบียน/พิธีเปิด และเวลา 14.00 -16.00 น. กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจบุคลากรสถาบันประสาทวิทยาร่วมทำความสะอาด ถนนรอบสถาบันประสาทวิทยา  ทางเดินถนนราชวิถี  ถนนพระราม 6 และถนนกำแพงเชร 5 เพื่อถวายพระราชกุศล และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้มีความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำรงความเป็นชาติไทย ส่งผลให้เกิดการพัฒนาจิตใจ จริยธรรม นำไปใช้ในการดำรงชีวิต ปฏิบัติหน้าที่การงานให้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อรจินดา บุรสมบูรณ์

ผู้เรียบเรียง : อรจินดา บุรสมบูรณ์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว