สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงหารือเรื่องความร่วมมือด้านการวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรด้านฟิสิกส์การแพทย์ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

22 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 406

        สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงหารือเรื่องความร่วมมือด้านการวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรด้านฟิสิกส์การแพทย์ 

        โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว