ซาอุดีอาระเบีย ประเมินหน่วยแพทย์ไทย พร้อมออกใบอนุญาตเปิดสถานพยาบาลไทยในซาอุฯ ช่วงเทศกาลฮัจญ์ อย่างเป็นทางการ

20 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 1643

กระทรวงสาธารณสุข ซาอุดีอาระเบีย จัดเจ้าหน้าที่ประเมินคุณภาพโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพที่เปิดให้บริการในช่วงเทศกาลฮัจญ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1440 ซึ่งมีการตรวจประเมินเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้เข้าประเมินสำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยแพทย์ไทย เพื่อรับรองสถานพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ทางซาอุดีอาระเบียกำหนด ทั้งด้านสุขลักษณะและความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง บุคลากร ยาและเวชภัณฑ์ มาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ การจัดการขยะติดเชื้อ การช่วยชีวิตและดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน การส่งต่อผู้ป่วย การจัดเก็บและจ่ายยาที่มีคุณภาพ เป็นต้น

นายแพทย์ซุลกิฟลี ยูโซะ หัวหน้าสำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การเปิดสถานพยาบาลและการบริการด้านสุขภาพให้ผู้แสวงบุญของแต่ละประเทศในช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์ ต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยการประเมินตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์และข้อบังคับที่สถาบันการรับรองคุณภาพของซาอุดีอาระเบียกำหนด สำหรับการติดตามประเมินหน่วยแพทย์ไทยนั้น ผลการประเมินผ่านไปด้วยดี โดยภายหลังจากรับการประเมินแล้ว จะมีการออกใบอนุญาตเปิดให้บริการสถานพยาบาลของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมรัน แมหะ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.ยะลา