สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาส ให้คณะสงฆ์ เฝ้าถวายสักการะในการทำสามีจิกรรม เนื่องในวันเข้าพรรษาพุทธศักราช 2562

19 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 395

        วันนี้ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.46 นาที สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประทานพระวโรกาสให้ คณะสงฆ์จากวัดต่างๆ เฝ้า ถวายสักการะ ในการทำสามีจิกรรม เนื่องในวันเข้าพรรษาพุทธศักราช 2562

        การทำสามีจิกรรม เป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมา เป็นการแสดงความเคารพตามธรรมเนียมของสงฆ์ ที่พระสงฆ์สามเณรพึงทำความชอบต่อกัน เพื่อความสามัคคี เป็นการขอขมาโทษกัน ให้อภัยกัน โดยนิยมทำสามีจิกรรมในโอกาสวันเข้าพรรษา หรือในโอกาสที่จะจากกันไปอยู่วัดอื่น ประกอบด้วย สามีจิกรรมแบบขอขมาลาโทษ จะทำนอกพระอุโบสถ หรือนอกอาวาส และสามีจิกรรมแบบถวายสักการะ


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว