น่านแล้งจัด โครงการชลประทานน่าน พร้อมให้การช่วยเหลือเกษตรชาวนา โดยได้ดำเนินการให้การช่วยเหลือชาวนาอย่างเต็มที่ โดยนำเครื่องสูบน้ำออกช่วยเหลือชาวนา ช่วงฝนตกทิ้งช่วงยาวนาน

19 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 122

        น่านแล้งจัด โครงการชลประทานน่าน พร้อมให้การช่วยเหลือเกษตรชาวนา โดยได้ดำเนินการให้การช่วยเหลือชาวนาอย่างเต็มที่ โดยนำเครื่องสูบน้ำออกช่วยเหลือชาวนา ช่วงฝนตกทิ้งช่วงยาวนาน ที่แปลงนาของเกษตรกรบ้านเด่น หมู่ที่ 2 ตำบลไชสถาน และบ้านสะเนียน หมู่ที่ 1 ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน สังการให้เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานน่าน นำเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว ซึ่งทางโครงการชลประทานได้ดำเนินการ ดำเนินการ ขออนุมัติยืมเครื่องสูบน้ำ รวม 15 ตัว เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ช่วงฝนทิ้งช่วง มาเกือบ สองเดือน ทำให้แปลงนาหลายพื้นที่ หลักจากชาวนาปลูกหว่านข้าวเฉาตาย นำในห้วยหนองครองบึงเริ่มแห้งขอด โดยทางชลประทานน่าน ได้วางเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา และให้ทาง อปท.สำรวจพื้นที่ อยู่นอกพื้นที่เขตชลประทาน เพื่อนำเครื่องสูบน้ำไปช่วยเหลือ เพื่อให้เกษตรกรชาวนาได้มีน้ำใช้ในการทำนา นอกจากนี้ ทางพื้นที่อำเภอโชนเหลือของจังหวัดน่าน คืออำเภอปัว และอำเภอเชียงกลาง ที่แล้งจัด ได้ขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ทางชลประทานน่าน จำส่งเจ้าหน้าที่นำไปติดตั้ง ทั้งนี้ นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน กล่าวว่า ทางโครงการชลประทานน่านได้ดำเนินการวางแผนให้การช่วยเหลือชาวนาอย่างเต็มที่ หากได้ร้องขอมา เพื่อทำการสูบน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆ ในการผันน้ำเข้าแปลงเกษตรของราษฎรในพื้นที่อย่างทั่วถึง เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่สามารถทำนาได้

#น่านแล้งจัด #โครงการชลประทานน่านพร้อมให้การช่วยเหลือเกษตรชาวนา #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมาน สุทำแปง

ผู้เรียบเรียง : ศนัฎฐ์ชล สุ่มสมบูรณ์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน