กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุน้ำไหลหลากในจังหวัดพังงา และวาตภัยในจังหวัดกระบี่และน่าน

19 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 136

        นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคมที่ผ่านมา เกิดน้ำไหลหลากในจังหวัดพังงา รวม 2 อำเภอ 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอตะกั่วป่า และอำเภอท้ายเหมือง ประชาชนได้รับผลกระทบ 7 ครัวเรือน 25 คน ปัจจุบันระดับน้ำท่วมลดลง อีกทั้งยังเกิดวาตภัยใน 2 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ และน่าน รวม 2 อำเภอ บ้านเรือนได้รับเสียหาย 11 หลังคาเรือน โดยจังหวัดกระบี่ เกิดวาตภัยในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 10 หลัง จังหวัดน่าน เกิดวาตภัยในตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 10 หลังคาเรือน 

        ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับจังหวัด หน่วยทหาร และหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายเพื่อให้ช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไปต่อไป 

        สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อได้โดยด่วนทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วาสนา ตาระเกตุ(เงินทูล) / สวท.

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย