กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่จังหวัดเชียงใหม่

18 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 277

        นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีทีม One Home พม. ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนกว่า 100 คน ร่วมปั่นจักรยานนำสิ่งของไปมอบปันน้ำใจให้แก่ผู้ด้อยโอกาสคนพิการ และผู้สูงอายุ จำนวน 10 ราย ในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

        นางสาวอังคณา กล่าวว่า โครงการครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และสืบเนื่องจากกิจกรรม Bike ปั่นอุ่นไอรัก ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้จัดกิจกรรม โครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัว เพื่อสร้างความสุขให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นการสร้างความสามัคคี ให้กับชุมชนและท้องถิ่น ในการเยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาส เด็กในสภาวะยากลำบาก คนพิการ ผู้สูงอายุ และการเยี่ยมศาสนสถานทางศาสนา โดยกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัดๆ ละ 5 พื้นที่ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อุไรวรรณ กลิ่นหอม

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย