ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดงาน Bangkok FinTech Fair 2019: Collaboration for the Future of Finance 18 – 19 กรกฎาคม 2562 เน้นการสร้างความร่วมมือทางการเงินของทุกภาคส่วน

18 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 166

        นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นประธานเปิดงาน Bangkok FinTech Fair 2019: Collaboration for the Future of Finance ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 18 -19 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. เป็นการจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่สอง โดยการจัดงานในปีนี้เน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ ให้บริการ ทั้งภาคสถาบันการเงิน ผู้ให้บริการชำระเงิน บริษัทด้านฟินเทคและเทคโนโลยี รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและ เอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนาเทคโนโลยีทางการเงินมาพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร นอกจากนี้ยังได้ครอบคลุมถึงความร่วมมือ ระหว่างประเทศในด้านบริการทางการเงินและการชาระเงินโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วย

        โดยภายในงานจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการเงิน/การพูดคุยและนำเสนอพัฒนาการด้าน เทคโนโลยีทางการเงินอย่างเจาะลึก นอกจากนั้นมีการ showcase ความสำเร็จของความร่วมมือด้านฟินเทคของอาเซียน รวมทั้งการออกบูธของสถาบันการเงิน ผู้ให้บริการชาระเงิน บริษัทด้านฟิน เทคและเทคโนโลยี และหน่วยงานภาครัฐทั้งในและต่างประเทศที่นาเทคโนโลยีทางการเงินล่าสุดมาแสดง เพื่อให้ ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์จริงและมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงินสมัยใหม่มากยิ่งขึ้นข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กริช  รวิวรรณ

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย