เครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทยเปิดศูนย์รักล้อ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท แห่งที่ 16

16 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 141

เครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทยเปิดศูนย์รักล้อ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท แห่งที่ 16

            วันนี้ (16 ก.ค.62) ที่วิทยาลัยการอาชีพปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ นายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท เป็นประธานเปิดศูนย์รักล้อ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ พร้อมกล่าวชื่นชมการจัดกิจกรรมให้ครั้งนี้ว่า นับเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และคุณค่ายิ่งในการส่งเสริมให้ประชาชน เกิดสภาวะในด้านต่างๆ ทั้งทางร่างกายอารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ ผ่านการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและกิจกรรมการรณรงค์ต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างสุข ในระดับจังหวัดภูมิภาคและประเทศ อีกทั้งถือได้ว่า กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่ง ที่ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความผาสุกในการดำรงชีวิต เพราะการใช้จักรยาน นอกจากจะส่งเสริมสุขภาพของประชาชนแล้ว ยังช่วยลดการใช้พลังงาน ลดมลภาวะและช่วยแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ตลอดจนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นอีกหนึ่งทางที่จะช่วยทำให้บ้านเมืองเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น ที่สำคัญศูนย์รักล้อ จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักศึกษาในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ครอบครัวในอนาคต  

            ด้านทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย ประธานโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การก่อตั้งชมรมเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย (HAPPY BIKE NETWORK THAILAND ) ซึ่งรับผิดชอบโดยสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาค มูลนิธิองค์กรเครือข่ายบริการธุรกิจภูมิภาค และสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมสุขภาพ เพราะการปั่นจักรยานเป็นกิจกรรมหนึ่ง ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ทั้งในกลุ่มของผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน กลุ่มผู้รักสุขภาพ นักอนุรักษ์ รวมไปถึงการประยุกต์จักรยานให้เป็นอุปกรณ์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ผู้ป่วย ซึ่งมีจุดหมายให้สถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เป็นตัวเชื่อมในการดำเนินโครงการ ให้ประสบผลอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งดำเนินการจัดตั้งศูนย์รักล้อเพื่อพัฒนาต่อยอด ไปสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่นักเรียน นักศึกษา ผ่านศูนย์รักล้อ และธนาคารจักรยาน อย่างเป็นรูปธรรม


#ศูนย์รักล้อ #วิทยาลัยการอาชีพปราสาท #ชมรมเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย  #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เฉลียว อินยิ้ม

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สวท.สุพรรณบุรี