พุทธศาสนิกชนชาวตราด ร่วมประกาศตนเป็นพุทธมามกะ และเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

16 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 94

            (16 ก.ค. 62)  นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยส่วนราชการ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวตราด ที่ต่างนุ่งขาวห่มขาว เข้าร่วมพิธีประกาศตนเป็นพุทธมามกะ และร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 ที่เจดีย์ 3 ท่านเจ้าคุณ วัดไผ่ล้อม อำเภอเมืองตราด  

            สำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ในส่วนของจังหวัดตราดวัดทุกวัดต่างร่วมจัดกิจกรรม การจัดพิธีในวันนี้ประกอบไปด้วย การสวดพระพุทธมนต์ การเจริญจิตภาวนา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และกิจกรรมการเวียนเทียน พร้อมกันนี้พุทธศาสนิกชนชาวตราดที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ต่างพร้อมใจกันประกาศตนว่าจะตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีงามตามหลักของพระพุทธศาสนา  

            ทั้งนี้ วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงพระปฐมเทศนา หรือการแสดงพระธรรมครั้งแรก เป็นวันที่เริ่มประดิษฐานพระพุทธศาสนาเนื่องจากมีองค์ประกอบของพระรัตนตรัยครบถ้วนคือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์


#เวียนเทียน #วันอาสาฬหบูชา #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยวิทย์ ทรัพย์ขจร

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด