คพ. ตรวจคุณภาพน้ำย่านสะพานกรุงเทพมีค่าออกซิเจนในน้ำไม่เพียงพอ ส่งผลให้ปลาบริเวณหน้าวัดตายเป็นจำนวนมาก พร้อม ให้ติดตั้งเครื่องเติมอากาศเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำ

16 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 230

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ตรวจคุณภาพน้ำย่านสะพานกรุงเทพมีค่าออกซิเจนในน้ำไม่เพียงพอ ส่งผลให้ปลาบริเวณหน้าวัดตายเป็นจำนวนมาก พร้อม ให้ติดตั้งเครื่องเติมอากาศเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำ

                นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงและคุณภาพน้ำบริเวณย่านสะพานกรุงเทพ หลังมีปลาตายลอยอยู่ในแม่น้ำ ครอบคลุมพื้นทีใกล้เคียง อย่างบริเวณหน้าวัดบุคคโล เขตธนบุรี และหน้าวัดปริวาศ เขตยานนาวา ส่วนใหญ่เป็นปลาสวาย เมื่อสอบถามจากประชาชนให้ข้อมูลว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีปลาสวายบริเวณหน้าวัดปริวาศตายจำนวนมาก คาดว่า ปลาที่พบลอยตายอยู่ในแม่น้ำส่วนใหญ่เป็นปลาที่ลอยมาจากหน้าวัดปริวาศ ซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำมีค่าออกซิเจนในน้ำไม่เพียงพอ มีสีขุ่น มีตะกอนแขวนลอยมาก และช่วงนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดต่ำลงมาก สังเกตุจากปลาบริเวณหน้าวัดยังคงกินอาหารที่มีประชาชนนำมาให้ได้ปกติ เบื้องต้นสันนิษฐานการตายอาจเกิดจากหลายปัจจัย เช่น ระดับปริมาณน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงมากทำให้ค่าดีโอลดน้อยลง ประกอบกับมีการให้อาหารปลาหน้าวัดในปริมาณที่มากเกินไป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งทำให้น้ำบริเวณหน้าวัดมีความสกปรกมากขึ้นจนน้ำมีลักษณะขุ่นข้น โดยลักษณะสภาพน้ำที่เปลี่ยนแปลงไปอาจทำให้ปลาที่อ่อนแอและปลาขนาดเล็กปรับสภาพไม่ทัน จึงได้รับผลกระทบจากตะกอนและระดับออกซิเจนในน้ำที่ลดต่ำลง 

              อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวย้ำว่า ปัจจุบันบริเวณวัดมีปลาอยู่มากควรต้องติดตั้งเครื่องเติมอากาศเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำ โดยเฉพาะเวลากลางคืน ซึ่งช่วงนี้น้ำในแม่น้ำลดลงอย่างมากต้องเร่งเติมอากาศ แต่เมื่อวานนี้ (15 ก.ค.62) มีฝนตกปริมาณมากในกรุงเทพมหานครน่าจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น สำหรับปลาที่ตายกรมประมงจะเก็บตัวอย่างไปตรวจพิสูจน์ โดยให้เก็บปลาขึ้นจากแม่น้ำทั้งหมดเพื่อไม่ให้น้ำเน่าเสียมากขึ้น

    

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยาพรรณ ยังเทียน / สวท.

ผู้เรียบเรียง : คณิต  จินดาวรรณ

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย