ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาทร่วมกับเทศบาลตำบลโพงาม ส่งมอบแพะพระราชทานพันธุ์แบล็กเบงกอล ให้แก่เกษตรกรอำเภอสรรคบุรี

16 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 397

ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาทร่วมกับเทศบาลตำบลโพงาม ส่งมอบแพะพระราชทานพันธุ์แบล็กเบงกอล ให้แก่เกษตรกรอำเภอสรรคบุรี

            นายตุ๋ย แสงเจริญ กำนันตำบลโพงาม เป็นประธานในพิธีส่งมอบแพะพระราชทาน พันธุ์แบล็กเบงกอล ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ให้แก่ เกษตรกรอำเภอสรรคบุรี 6 ราย จำนวน 12 ตัว ที่เทศบาลตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดยมี นายธนยศ นงบาง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

            นางสาวถนอม แย้มคล้าย ปลัดเทศบาลตำบลโพงาม กล่าวว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง จัดตั้งโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็กเบงกอลขึ้น เพื่อดำเนินการเลี้ยงแพะและขยายพันธุ์ แพะพันธุ์แบล็กเบงกอล และผลิตลูกผสมพันธุ์ดี สำหรับพระราชทานแก่ราษฎรทั่วไป ซึ่งมีราษฎรที่อาศัยอยู่ในอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน 6 ราย ได้ประสานกับโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็กเบงกอล เพื่อขอพระราชทานพันธุ์แพะ สำหรับเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ในครัวเรือน และปรับปรุงขยายพันธุ์ให้มีแพะพันธุ์ดี

            ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานแพะที่ผลิตจากโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็กเบงกอล ให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ในอำเภอสรรคบุรี 6 ราย รวมจำนวน 12 ตัว เพื่อนำไปเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ในครัวเรือน และปรับปรุงขยายพันธุ์ให้มีแพะพันธุ์ดีต่อไป 


#แพะพันธุ์แบล็กเบงกอล #เกษตรกร #อำเภอสรรคบุรี  #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกวลี เกิดน้อย

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สวท.ชัยนาท