ผู้ว่าฯ ตราด นำข้าราชการ ร่วมประชาชน เข้าวัดทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

16 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 144

            (16 ก.ค. 62) นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วย นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พุทธศาสนิกชนชาวตราดจำนวนมาก ต่างนุ่งขาวห่มขาว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ที่ศาลาการเปรียญวัดบางปรือ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ร่วมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมกันจัดขึ้น

            สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มุ่งที่จะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับพุทธศาสนิกชน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมประเพณีทางพระพุทธศาสนาอันดีงามของชาติไทย และถวายเป็นพุทธบูชา ทั้งนี้วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกหรือที่เรียกว่าปฐมเทศนา เป็นวันที่เกิดพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา และเป็นวันแรกที่บังเกิดสังฆรัตนะ สมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้พบว่าพุทธศาสนิกชนชาวตราดต่างให้ความสำคัญเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก 

        อย่างไรก็ตาม การจัดพิธีในครั้งนี้นอกจากกิจกรรมทำบุญตักบาตร เข้าวัดฟังธรรม ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน แล้วยังมีการตั้งจุดลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการสำหรับพระภิกษุสงฆ์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. อีกด้วย 


#ตักบาตร #เทียนพรรษา #ผ้าอาบน้ำฝน #วันอาสาฬหบูชา #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยวิทย์ ทรัพย์ขจร

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด