กรมการค้าภายในเตรียมเปิดศูนย์รับเรื่องโรงพยาบาลเอกชนเก็บค่ายา ค่ารักษาพยาบาลแพงเกินจริงเป็นการเฉพาะ คาดเปิดได้กลางเดือน ส.ค.นี้เพื่อดูแลผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม

18 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 255

        นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ เตรียมเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนกรณีโรงพยาบาลเอกชนคิดค่ายา และค่ารักษาพยาบาลไม่เป็นธรรมเป็นการเฉพาะ โดยคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในช่วงกลางเดือน ส.ค. 2562 เป็นต้นไป หลังจากที่โรงพยาบาลเอกชน 353 แห่งได้ส่งราคาซื้อ และขายยามายังกรมฯ ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2562 และกรมฯ ได้นำราคาดังกล่าวไปเผยแพร่บนเว็บไซต์กรมฯ ที่ www.dit.go.th เรียบร้อยแล้ว เพราะประเมินว่าในอนาคตประชาชนมีการร้องเรียนเรื่องราคายาและค่ารักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้น จึงต้องมีศูนย์คอยดูแลประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรม และใช้รองรับกรณีการร้องเรียน หลังจากประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ที่กำหนดมาตรการกำกับดูแลราคายา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ บังคับใช้แล้ว

         สำหรับศูนย์ดังกล่าวจะตั้งอยู่บริเวณเดียวกับศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้านราคาสินค้า ที่ชั้น 3 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ โดยเมื่อจัดตั้งแล้วเสร็จประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการเข้าไปใช้บริการของโรงพยาบาลสามารถเดินทางมาร้องเรียนได้ที่ศูนย์แห่งนี้ หรือยังสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วน โทร. 1569 หรือหากอยู่ในต่างจังหวัด สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศได้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกศวรรณ ธนวัฒน์

ผู้เรียบเรียง : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว