กองทุนการออมแห่งชาติ ชวนสมาชิกส่งเงินออมต่อเนื่อง ไม่พลาดสิทธิรับเงินสมทบจากรัฐบาล

18 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 962

        นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า กอช. เชิญชวนสมาชิกส่งเงินออมสะสมต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในชีวิต “คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ” เสมือนการหยอดเงินใส่กระปุกเป็นประจำ ความพิเศษของ กอช. เมื่อสมาชิกส่งเงินออมสะสม 50 – 13,200 บาทต่อปี รัฐจะเติมเงินสมทบเพิ่มให้ตามช่วงอายุของสมาชิก 

        ทั้งนี้สมาชิกจะได้รับเงินคืนเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ โดยก่อนสมาชิกอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ สมาชิกจะได้รับจดหมายจาก กอช. จัดส่งไปตามที่อยู่ที่สมาชิกแจ้งไว้กับ กอช. ล่วงหน้า 3 เดือน ให้เลือกวิธีการรับเงิน 2 รูปแบบ ได้แก่ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือ ธนาณัติหรือใบแจ้งให้รับเงินที่ไปรษณีย์ โดยเงินที่สมาชิกจะได้รับมี 4 ส่วน ประกอบด้วย เงินออมสะสมของสมาชิก เงินสมทบจากรัฐบาล ผลประโยชน์ของเงินสะสมที่นำไปลงทุน และผลประโยชน์ของเงินสมทบที่นำไปลงทุน นำเงินทั้ง 4 ส่วนรวมกัน โดยเงินบำนาญต่อเดือน ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินออมของสมาชิกและอัตราผลตอบแทนการลงทุนในวันที่คำนวณ

        สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครสมาชิก กอช. เพียงมีอายุ 15 – 60 ปี อาทิ นักเรียน นิสิตและนักศึกษา พ่อค้าแม่ค้า ชาวไร่ชาวนา ผู้ขับรถรับจ้างทั่วไป ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น โดยไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, มาตรา 39, มาตรา 40 ทางเลือก 2, มาตรา 40 ทางเลือก 3, ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   

        โดยสามารถตรวจสอบสิทธิก่อนการสมัครได้ที่แอปพลิเคชัน “กอช” หรือที่ www.nsf.or.th หรือธนาคารของรัฐบาลทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคาร ธ.ก.ส. ธอส. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทยทุกสาขา เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส ตู้บุญเติมทั่วประเทศ รวมทั้งสำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกศวรรณ ธนวัฒน์

ผู้เรียบเรียง : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว