กรมส่งเสริมการเกษตร สั่งการเกษตรจังหวัดทั่วประเทศ สแกนแปลงปลูกมันสำปะหลังทุกแปลง100% ภายใน 15 กค นี้

14 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 213

        นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า พบการรายงานพบโรคใบด่างมันสำปะหลัง (CMD) กำลังระบาดในขณะนี้ จึงได้สั่งการให้เกษตรจังหวัดทั่วประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังที่มีอยู่ประมาณ 8.9 ล้านไร่ และ แนวชายแดนโดยเฉพาะจังหวัดสระแก้ว นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา อุบลราชธานี บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ จันทบุรี ปราจีนบุรี จัดทีมเจ้าหน้าที่เกษตรร่วมกับเกษตรกร ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศ ทุกต้น และรายงานให้ทราบ ภายใน 15 ก.ค.นี้ เพื่อควบคุมการระบาดไม่ให้กระจายไปยังพื้นที่อื่น รวมถึงขอความร่วมมือเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังตรวจสอบแปลงของตัวเอง หากพบลักษณะอาการ ใบเป็นด่าง เหลือง เสียรูปทรง ลดรูป และยอดที่แตกใหม่ด่างเหลือง ลำต้นแคระแกร็น ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เกษตรในพื้นที่เข้าไปทำลายทันที พร้อมกำชับให้ทุกจังหวัดเตือนเกษตรกรห้ามเคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์ ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาชัดเจน

        สำหรับโรคใบด่างมันสำปะหลังเป็นโรคที่เพิ่งพบการระบาดในประเทศไทย มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายร้อยละ 80 - 100 ขณะที่การป้องกันโรคนั้นเกษตรกรควรใช้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังจากต้นที่ไม่เป็นโรคใบด่างมาปลูก ควรใช้ท่อนพันธุ์ภายในประเทศ ไม่นำท่อนพันธุ์จากต่างประเทศเข้ามาปลูก ควรหมั่นเดินตรวจแปลงตั้งแต่เริ่มปลูกทุกๆ 2 สัปดาห์ หากพบอาการที่ผิดปกติสงสัยว่าจะเป็นโรคใบด่าง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรหรือกรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ให้มาตรวจสอบและทำลาย หลังจากนั้นเกษตรกรควรฉีด พ่นสารเคมีต้นที่เหลือในแปลงและแปลงข้างเคียงเพื่อทำลายแมลงหวี่ขาวยาสูบที่เป็นพาหะของโรค

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกศวรรณ ธนวัฒน์

ผู้เรียบเรียง : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว