กระทรวงพาณิชย์ เผย พอใจราคาปาล์มปรับสูงขึ้น พร้อมเดินหน้าส่งเสริมการใช้ บี10 และบี 20 ในรถยนต์ ระบุ หากตลาดมีความต้องการใช้สูง เชื่อจะมีโอกาสเห็นราคาปาล์มสูงถึงกิโลกรัมละ 5 บาทในอนาคต

14 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 277

        นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวถึงสถานการณ์ปาล์มขณะนี้ว่า ราคาผลปาล์มสดล่าสุดปรับขึ้นมาอยู่ที่ 3.60-3.70 บาทต่อกิโลกรัมละ และบางพื้นที่ราคาสูงถึง 4 บาทต่อกิโลกรัม นอกจากนี้ยังพบว่าราคาปาล์มสดในช่วงที่ผ่านมามีราคาสูงสุดอยู่ที่ 4-4.20 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้จากราคาดังกล่าวมีผลทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบ(CPO) ปรับขึ้นมาอยู่ที่ 21-22 บาทต่อกิโลกรัม และมีราคาสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน 4-5 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นระดับที่น่าพอใจ ทั้งนี้หากยังรักษาระดับราคาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสะกัดกั้นการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบจากประเทศเพื่อบ้านเข้ามาได้ เชื่อว่าราคาน้ำมันปาล์มในประเทศจะยังมีเสถียรภาพและอยู่ในราคาที่เกษตรกรคุ้มทุน 

        ส่วนโอกาสที่จะเห็นราคาผลปาล์มสดมาอยู่ที่กิโลกรัมละ 5 บาทนั้น อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า มีโอกาสที่จะเห็นราคาผลปาล์มสดสูงถึงกิโลกรัมละ 5 บาท ภายใต้เงื่อนไขคือผลปาล์มมีคุณภาพ และตลาดมีความต้องการผลผลิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกระทรวงพลังงาน เร่งส่งเสริมและผลักดันการนำน้ำมันปาล์มไปผลิตเป็นบี10 และ บี20 เพื่อใช้กับรถยนต์ และรถบรรทุก และเมื่อตลาดมีความต้องการใช้เพิ่มขึ้น เชื่อว่าจะดึงให้ราคารับซื้อผลปาล์มในประเทศสูงขึ้นตามกลไกความต้องการของตลาด ซึ่งจะทำให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มมีรายได้เพิ่มขึ้น และดึงสต๊อกน้ำมันปาล์มให้อยู่ในระดับสมดุล โดยปัจจุบันสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบทั้งประเทศ มีปริมาณ 240,000 ตันใกล้เคียงกับสต๊อกปกติ 

        ส่วนปัญหาค่าครองชีพมองว่ายังไม่น่าเป็นห่วงเพราะยังมีสินค้าเพียงพอและราคาไม่ผันผวนจนต้องกังวล ยกเว้นพืชผักเกษตรบางรายการที่ราคาผันผวนตามฤดูกาลแต่กรมการค้าภายในได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่ออกติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเป็นประจำต่อเนื่องดังนัเนจึงไม่น่าเป็นห่วง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกศวรรณ ธนวัฒน์

ผู้เรียบเรียง : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว