จังหวัดอุบลราชธานี เชิญชวนประชาชนร่วมเจ้าภาพที่ดี ต้อนรับผู้เข้าสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น

09 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 390

            คณะกรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และกำหนดให้มีการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) พร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 โดยมีสถาบันการศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นสนามสอบ 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นศูนย์อำนวยการสอบจังหวัด ซึ่งจะมีผู้เข้าสอบในกลุ่มสนามสอบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 7,350 คน

            จังหวัดอุบลราชธานี เห็นว่าในการสอบครั้งนี้มีผู้สมัครสอบจำนวนมากและผู้สมัครสอบต้องเดินทางไปยังสถานที่สอบต่างๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าสอบและป้องกันปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น จึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมเจ้าภาพที่ดี อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 พร้อมขอแจ้งเตือนผู้เข้าสอบหากมีทุจริตในการสอบตามประกาศ กสถ. จะมีความรับผิดทางอาญาซึ่งมีโทษจำคุกและปรับความรับผิดทางแพ่งโดยต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายในการสอบทั้งหมดและทางปกครองโดยไม่มีสิทธิ์สมัครสอบเข้ารับราชการอีกต่อไป ในกรณีที่ผู้สมัครสอบเป็นข้าราชการจะมีโทษทางวินัยถูกไล่ออกจากราชการ หากมีเบาะแสให้แจ้งศูนย์อำนวยการสอบจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ 0 4534 4577 โทรศัพท์มือถือ 08 9582 6630 (กจ.) 06 3206 6504 (ผอ.กบถ.) ในช่วงสอบแข่งขัน


#เชิญชวนประชาชนร่วมเจ้าภาพที่ดี #สอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


           


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จักรกฤษณ์ มาลาสาย

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี