ประชุมรับฟังความคิดเห็นขุดลอกแม่น้ำป่าสัก

05 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 115

            ประชุมรับฟังความคิดเห็นขุดลอกแม่น้ำป่าสัก วันนี้ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน เปิดการประชุมครั้งที่ 1 โครงการ “งานศึกษาออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกแม่น้ำสายหลักที่ลุ่มน้ำภาคกลาง 7 ลุ่มน้ำ ที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา สะแกกรัง ป่าสัก ท่าจีน แม่กลอง เพชรบุรี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์” โดยมี นายสุทธา สัมมะจารินทร์ นายช่างขุดลอกอาวุโส กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ตัวแทนภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่นท้องที่ ตัวแทนภาคธุรกิจ และเอกชน ในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักที่อาจได้รับผลกระทบเข้าร่วม ที่ ห้องประชุมอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสุทธา สัมมะจารินทร์ นายช่างขุดลอกอาวุโส กล่าวว่า โครงการ ศึกษาออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกแม่น้ำสายหลักที่ลุ่มน้ำภาคกลาง 7 ลุ่มน้ำ ที่จะนำไปสู่การจัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำของโครงการ ตลอดจนเป็นเครื่องมือสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และภัยแล้ง โดยกำหนดหลักเกณฑ์ และดัชนีชีวัดเป็นเครื่องมือ เพื่อการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินโครงการในการติดตามปัญหาน้ำท่วม ปัญหาภัยแล้ง ในระยะยาว สำหรับโครงการ ศึกษาออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกแม่น้ำป่าสักในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย 10 โครงการ มีการขุดลอกเป็นช่วงกิโลเมตรของลำน้ำ ระยะทาง รวม 81.4 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอ 20 ตำบล ทั้งนี้ ตลอดการดำเนินโครงการจะไม่เกิดผลกระทบ หรือมีผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด ซี่งจะมีการ ศึกษาทางด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ในการออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกแม่น้ำสายหลักที่ลุ่มน้ำป่าสัก และเพื่อระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะ นำไปพิจารณาประกอบการศึกษาของโครงการต่อไป.

#ประชุมรับฟังความคิดเห็นขุดลอกแม่น้ำป่าสัก #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรสวรรค์ อุทัยวงศ์

ผู้เรียบเรียง : ศนัฎฐ์ชล สุ่มสมบูรณ์

แหล่งที่มา : สวท.เพชรบูรณ์