กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตรียมจัดพิธีมอบรางวัล ต้นแบบสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ปีที่ 3

04 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 1711

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตรียมจัดพิธีมอบรางวัล ต้นแบบสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ปีที่ 3 


นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน จัดพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 3 โดยมีเป้าหมายมุ่งยกระดับการบริหารจัดการสภาพการจ้างงานตามมาตรฐานสากล มีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดีในการทำงาน มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีและมีสวัสดิการเหมาะสม 

สำหรับปี 2562 ได้กำหนดจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี นนทบุรี สำหรับกิจกรรมหลักของงานคือการมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมและธำรงรักษาได้ตามมาตรฐานเป็นระยะเวลานานที่สุด จำนวน 3 รางวัล ซึ่งจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานและสวัสดิการแรงงาน สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสถานประกอบกิจการที่ธำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการจัดงาน จากนั้นจะประกาศผลให้ทราบต่อไป ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกได้เสร็จสิ้นทั้งหมดภายในเดือน กรกฎาคม 2562


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิตยา คุณสิม

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย