สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่ประจำปี 2562 ของมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ฯ

03 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 438

        วันนี้ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.36 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

        โอกาสนี้ ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

        จากนั้น เสด็จขึ้น ชั้น 9 ทรงเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด เพื่อรักษาโรงมะเร็ง พร้อมครอบครัว รวม 17 ครอบครัว ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการช่วยเหลือ ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยเด็ก ปัจจุบันยังคงติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง

        แล้วทอดพระเนตรนิทรรศการนวัตกรรมทางการแพทย์ของคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประกอบด้วย การออกแบบและผลิตคอมโพสิทเทนดอนกราฟท์ เพื่อใช้ปลูกถ่ายเส้นเอ็นข้อมือเทียม เป็นเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติชีวภาพจากวัสดุโพลิเมอร์ สามารถย่อยสลาย และเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อร่างกาย ร่วมกับการเพาะเลี้ยงเซลล์ โดยยังไม่เคยมีการผลิตวัสดุประเภทนี้ทั้งในและต่างประเทศ หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเนื้องอกต่อมใต้สมอง ซึ่งมีความแม่นยำ ผ่าตัดบาดเจ็บน้อย ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็ว และอุปกรณ์ช่วยเดินในคนไข้พาร์กินสัน เนื่องจากพบว่า คนไข้ร้อยละ 50 ประสบปัญหาเรื่องการเดิน การก้าว การหมุนตัว จึงมีการพัฒนาอุปกรณ์มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันนำไปใช้ในผู้ป่วย รุ่นที่ 3 จำนวน 5 คน

        ต่อจากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่ประจำปี 2562 ของมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆ อาทิ รายงานการดำเนินงานของมูลนิธิรามาธิบดีฯ ซึ่งปีนี้ครบ 50 ปี ที่ผ่านมาได้นำเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ได้หลายแสนคน จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สนับสนุนการสร้างบุคลากร และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ การวิจัย และการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน โดยมีโครงการต่างๆ เช่น โครงการกองทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้ โครงการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด และโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว