พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุส

03 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 225

        ด้วยวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุส ดังนี้

        ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุส ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของสาธารณรัฐเบลารุส

        ข้าพเจ้าเชื่ออย่างแน่แท้ว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐเบลารุสจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อสร้างเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองให้เพิ่มพูนเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันต่อไปในภายภาคหน้า

        (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วรรณิภา ภู่ทอง / สวท. วรรณิภา ภู่ทอง / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย