สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ก่อนเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ

02 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 559

        วันนี้ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.51 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปภัมภ์ และคณะ นำผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ก่อนเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ 

        โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่รักและมุ่งมั่นในวิชาชีพด้านการแพทย์ ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ดำเนินการคัดเลือกจากผู้สมัครซึ่งเป็นนักศึกษาแพทย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ และตัดสินขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ซึ่งมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน

        ในปี 2561 มีผู้ผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติของโครงการฯ จำนวน 5 คน ได้แก่ นายกัญจน์พัฒน์ เตมหิวงศ์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย นายจารุพงษ์ แสงบุญมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายปุญญภัทร มาประโพธิ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวพิชชาทร ศุภกิจจานุสันติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ นายสรวงสรรค์ สุภาพผล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับพระราชทานทุนไปศึกษา วิจัย ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ หรือทำงานด้านการพัฒนาชุมชนในต่างประเทศหรือในประเทศ เป็นเวลา 1 ปี รวมทั้งได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ และให้นับเวลาการไปครั้งนี้รวมเป็นเวลาของการใช้ทุนหลังจากศึกษาแพทย์จบแล้วด้วย


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สวรินทร์ สุดถนอม

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักข่าว