สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินงานของสถาบันฟรอนโฮเฟอร์ ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ไอเอโอ ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ที่เน้นศึกษาวิจัยในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์และการทำงานร่วมกันระหว่างคนกับหุ่นยนต์ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

01 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 531

        สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินงานของสถาบันฟรอนโฮเฟอร์ ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ไอเอโอ ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ที่เน้นศึกษาวิจัยในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์และการทำงานร่วมกันระหว่างคนกับหุ่นยนต์ 

        โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว