ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป การรถไฟแห่งประเทศไทย ขยายปลายทางขบวนรถจากสถานีอรัญประเทศถึงสถานีด่านพรหมแดนบ้านคลองลึก

30 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 793

การรถไฟแห่งประเทศไทย ขยายปลายทางขบวนรถจากสถานีอรัญประเทศถึงสถานีด่านพรหมแดนบ้านคลองลึก เริ่มให้บริการเที่ยวแรก 1 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป 


นายวรวุฒิ มาลา รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. เปิดเผยว่า หลังจาก รฟท. ได้ลงนามความตกลงการเดินรถไฟร่วมกัน ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมเปิดสถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึก ไปเมื่อวันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มอบรถดีเซลราง จำนวน 4 คัน เพื่อเชื่อมการเดินทางด้วยระบบขนส่งทางราง ช่วยส่งเสริมให้การเดินรถไฟสายตะวันออก เส้นทางอรัญประเทศ มีความสะดวกสบายมากขึ้น 

รฟท. จึงได้ปรับเปลี่ยนปลายทางขบวนรถที่ให้บริการจากกรุงเทพ – อรัญประเทศ – กรุงเทพ โดยขยายเส้นทางไปจนถึงสถานีด่านพรหมแดนบ้านคลองลึก ตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว เพื่อรองรับการเดินทางและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ต้องการเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา วันละ 4 ขบวน ไปและกลับ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นไป 

โดยเที่ยวไป ขบวนรถธรรมดาที่ 275 กรุงเทพ-อรัญประเทศ-คลองลึก ออกจากกรุงเทพ เวลา 05.55 น. ถึงด่านพรมแดนบ้านคลองลึก เวลา 11.17 น.

ขบวนรถธรรมดาที่ 279 กรุงเทพ-อรัญประเทศ-คลองลึก ออกจากกรุงเทพ เวลา 13.05 น. ถึงด่านพรมแดนบ้านคลองลึก เวลา 17.27 น.

ส่วนเที่ยวกลับ ขบวนรถธรรมดาที่ 280 คลองลึก-อรัญประเทศ-กรุงเทพ ออกจากด่านพรมแดนบ้านคลองลึก เวลา 06.58 น. ถึงกรุงเทพ เวลา 12.05 น.

ขบวนรถธรรมดาที่ 276 คลองลึก-อรัญประเทศ-กรุงเทพ ออกจากด่านพรมแดนบ้านคลองลึก เวลา 13.53 น. ถึงกรุงเทพ เวลา 19.40 น.

อย่างไรก็ตาม รฟท.คาดการณ์ว่า เมื่อเปิดขยายเส้นทางการให้บริการแล้วจะมียอดผู้ใช้บริการรถไฟเพิ่มขึ้น เพราะสามารถตอบโจทย์การเดินทางสำหรับประชาชนที่จะเดินทางไปยังตลาดโรงเกลือให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนการค้าชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชา สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางสามารถติดต่อซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้าได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่ง 


#รถไฟ#ด่านพรหมแดน#สำนักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นภสร แก้วคำ(2) / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย