สมาคมอินเดียแห่งประเทศไทย มอบอาคารเรียนและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อเป็นสถานศึกษาให้แก่นักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร

29 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 690

        สมาคมอินเดียแห่งประเทศไทย มอบอาคารเรียนและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อเป็นสถานศึกษาให้แก่นักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

        วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 13.09 น. ดร.ศรีวิชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียนสมาคมอินเดียแห่งประเทศไทยอาคาร 1 ณ โรงเรียนบ้านเหวตาบัว ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ เพื่อเป็นสถานศึกษาให้แก่นักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี 2562 

        สำหรับโรงเรียนบ้านเหวตาบัว ตั้งอยู่เลขที่ 159 หมู่ 4 ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี เป็นโรงเรียนติดกับพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา ได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนทั้งสิ้น 266 คน และมีครูผู้สอนจำนวน 16 คน มีนายชูชัยโพธิ์ช่วย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ปัจจุบันอาคารเรียนของโรงเรียนได้เก่าและทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ทางสมาคมอินเดียแห่งประเทศไทยจึงได้มีการจัดสร้างอาคารหลังใหม่ให้กับทางโรงเรียนเหวตาบัว เพื่อเป็นการรองรับนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และนางภัทรา โชว์ศรี รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมด้วยสมาคมชาวอินเดียแห่งประเทศไทย จำนวน 50 คน นำโดยนายซารับยิตซิงห์ สัจจเทพ ได้ร่วมเดินทางมามอบอาคารเรียนในครั้งนี้ และได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาพร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน, การกีฬาให้กับนักเรียนพร้อมทั้งร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งไว้เป็นที่ระลึก จำนวน 9 ต้นด้วย 

        ทั้งนี้ ชาวไทยเชื้อสายอินเดียที่มีถิ่นพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ได้รวมตัวกันจัดตั้งสมาคมอินเดียแห่งประเทศไทยขึ้นเป็นเวลา 79 ปี โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะทำงานการกุศลเพื่อสังคม เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินไทย ปัจจุบันทางคณะผู้บริหารของสมาคมได้เล็งเห็นของการส่งเสริมการศึกษามากขึ้น จึงได้มีการจัดสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนทั่วประเทศที่ยังขาดแคลนอาคารเรียน#มอบอาคารเรียนและทุนการศึกษา#นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร#สมาคมอินเดียแห่งประเทศไทย#สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์#NNT#ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ไพ แจ้งพลาย

ผู้เรียบเรียง : สุพจน์ กาบแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี