สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะของออสเตรียชั้นที่หนึ่ง และทรงเป็นประธานงานแสดงดนตรีฉลอง 150 ปีสัมพันธไมตรีประเทศไทย-สาธารณรัฐออสเตรีย โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

27 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 822

        สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะของออสเตรียชั้นที่หนึ่ง และทรงเป็นประธานงานแสดงดนตรีฉลอง 150 ปีสัมพันธไมตรีประเทศไทย-สาธารณรัฐออสเตรีย 

        โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว