พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดี ไปยังนายคาซีม-โยมาร์ต โตคาเยฟ (Mr. Kassym-Jomart Tokayev) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562

27 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 338

        ข้อความพระราชสาส์น มีดังนี้ 

        ฯพณฯ นายคาซีม-โยมาร์ต โตคาเยฟ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน กรุงนูร์-ซุลตัน ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและแสดงความยินดีด้วยใจจริง เพื่อความสำเร็จและความสุขของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวคาซัคสถาน 

        ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธฉันมิตรและความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆ ที่มีอยู่ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐคาซัคสถาน จะดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นปัจจัยส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศของเราทั้งสอง อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขของประชาชนสืบไป 

        พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว