พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดี ไปยังนางซูซานา ชาปูโตวา (Ms. Zuzana Caputova) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวัก เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562

27 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 356

        ข้อความพระราชสาส์น มีดังนี้ 

        ฯพณฯ นางซูซานา ชาปูโตวา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวัก กรุงบราติสลาวา ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวัก ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและแสดงความยินดี เพื่อความสำเร็จและความสุขของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักสืบไป 

        ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า สัมพันธไมตรีอันเข้มแข็งระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะเป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมความร่วมมือในกิจการทุกๆ ด้านระหว่างประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย อันจะทำให้ความสัมพันธ์ฉันมิตรมีความใกล้ชิดสนิทสนมและเกิดประโยชน์สุขร่วมกันยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า 

        พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว