สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรย่านเมืองเก่าของกรุงเวียนนา พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ออสเตรีย โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

26 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 421

        สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรย่านเมืองเก่าของกรุงเวียนนา พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ออสเตรีย 

        โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว