พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวีเนีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐสโลวีเนีย ซึ่งตรงกับวันที่ 25 มิถุนายน 2562

26 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 282

        ข้อความพระราชสาส์น มีดังนี้ 

        ฯพณฯ นายโบรุต ปาคอร์ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวีเนีย กรุงลูบลิยานา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐสโลวีเนีย ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวีเนีย 

        ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐสโลวีเนียจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า 

        พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

        

        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว