สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึงสาธารณรัฐออสเตรีย ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศิลปะและพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

24 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 496

        สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึงสาธารณรัฐออสเตรีย ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศิลปะและพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 

        โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว