พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังแกรนด์ ดุ๊ก อองรี แห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก ในโอกาสวันชาติของราชรัฐลักเซมเบิร์ก ซึ่งตรงกับวันที่ 23 มิถุนายน 2562

24 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 377

        ข้อความพระราชสาส์นมีดังนี้ แกรนด์ ดุ๊ก อองรี แห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก ลักเซมเบิร์ก ในโอกาสวันชาติของราชรัฐลักเซมเบิร์ก หม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความวัฒนาถาวรของราชรัฐลักเซมเบิร์ก

        หม่อมฉันเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิตมิตรภาพที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสอง จะเป็นปัจจัยนำไปสู่ความเข้าใจอันดีและความร่วมมืออันใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย 

        พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว