พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันนักบุญจอห์นของรัฐอธิปไตยทหารออร์เดอร์ ออฟ มอลตา

24 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 251

        ด้วยวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ตรงกับวันนักบุญจอห์นของรัฐอธิปไตยทหารออร์เดอร์ ออฟ มอลตา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังเจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา 

        ในโอกาสวันนักบุญจอห์นของรัฐอธิปไตยทหารออร์เดอร์ ออฟ มอลตา หม่อมฉันมีความยินดีขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความผาสุกของรัฐอธิปไตยทหารออร์เดอร์ ออฟ มอลตา

        (พระปรมาภิไธย)มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อำพรรณ การพูล

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย