พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคล เฝ้า

23 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 439

        วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 15.55 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ณ ห้องรับรอง ชั้น 29 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประทานพระวโรกาสให้ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำแพทย์หญิงแชนน่อน เฮเดอร์ (Dr.Shannon Hader) รองผู้อำนวยการบริหารโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ ผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาติ และคณะ พร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ และสภากาชาดไทย เฝ้า ถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติในการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ด้วยประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถและพระกรณียกิจที่ทรงงานในด้านการส่งเสริมโครงการด้านสาธารณสุข สวัสดิการสังคม รวมทั้งโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคเอดส์โดยเฉพาะการลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก และการส่งเสริมการกินยาต้านไวรัส


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สวรินทร์ สุดถนอม

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักข่าว