สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นประธานการประชุมเพื่อทรงหารือเรื่องการดูแลนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ที่จะมาปฏิบัติงานวิจัยที่โรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตี้คอลเลจ ลอนดอน สหราชอาณาจักร โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

23 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 456

        สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นประธานการประชุมเพื่อทรงหารือเรื่องการดูแลนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ที่จะมาปฏิบัติงานวิจัยที่โรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตี้คอลเลจ ลอนดอน สหราชอาณาจักร         

        โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สวรินทร์ สุดถนอม

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักข่าว