สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2563 โดยความร่วมมือกับโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตี้ คอลเลจ ลอนดอน สหราชอาณาจักร โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

20 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 558

        วันที่ 17 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2563 โดยความร่วมมือกับโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตี้ คอลเลจ ลอนดอน สหราชอาณาจักร 

        โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน


         ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว