กรมประมง เตรียมนำเสนอผลงานที่น่าสนใจของภาคการประมงไทยสู่เวทีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีนี้

20 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 241

    นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปราศจากการทำการประมงผิดกฎหมายตามหลักสากล และมีการจัดบริหารทรัพยากรอย่างยั่งยืนและทางด้านภาคอุตสาหกรรมประมงของประเทศไทยมีความสำคัญระดับโลก มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับตามหลักสากล

   และในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งนี้ ประเทศไทยจะมีการนำเสนอผลงานของภาคการประมงไทยซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้กรอบการประชุมคณะทำงานประมงอาเซียนโดยอยู่ภายใต้กรอบคณะรัฐมนตรีอาเซียนและการเกษตร ป่าไม้

    โดยไทยจะนำเสนอเรื่องของการจัดตั้ง IUU NETWORK หรือ ASEAN IUU NETWORK ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านการประมงผิดกฎหมายในเขตภูมิภาคอาเซียน มีการเชื่อมโยงข้อมูลระบบการเฝ้าระวัง ติดตามเรือที่มีความเสี่ยงสูงในการทำการประมงผิดกฎหมายร่วมกัน และสร้างกลไกการทำงานและความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการประมง เพื่อให้คณะทำงานประมงอาเซียนเห็นชอบร่วมกัน ต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว