กระทรวงพาณิชย์” เผยสินค้าขายดีในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ “อาหารแห้ง-ไข่ไก่-ข้าวสาร” ได้รับความนิยมจากผู้ซื้อมากที่สุด

20 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 343

    นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในได้ทำการสำรวจสินค้าที่ขายดีในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐจาก 779 ร้านค้า คิดเป็นร้อยละ 9 ของกลุ่มตัวอย่างรวม 9,000 ราย พบว่า กลุ่มอาหารแห้ง เช่น ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ได้รับความนิยมจากผู้ซื้อมากที่สุด ร้อยละ 24.17 รองลงมาเป็น ไข่ไก่ ร้อยละ 21.94 ข้าวสาร ข้าวเหนียว ร้อยละ 14.33 น้ำมันพืช ร้อยละ 14.52 เนื้อสัตว์ทุกชนิด ร้อยละ 10.90 ตามลำดับ

    โดยกลุ่มลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มพ่อบ้าน แม่บ้าน ร้อยละ 28.04 รองลงมาคือ กลุ่มเกษตรกรและชาวสวน ร้อยละ 24.83 กลุ่มแรงงานและรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 18.05 กลุ่มผู้สูงอายุ ร้อยละ 9.99 นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 6.94 กลุ่มพนักงาน ลูกจ้างเอกชน ร้อยละ 5.29 กลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 4.03 และกลุ่มคนพิการ ด้อยโอกาส ร้อยละ 2.83

   ส่วนสินค้าที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐต้องการรับมาจำหน่ายเพิ่มเพราะเป็นสินค้าที่มียอดขายเพิ่มสูงขึ้น คือ ข้าวสาร มีสัดส่วนมากที่สุด รองลงมาคือ เนื้อสัตว์ น้ำมันพืช ผลไม้ สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ซักผ้า และอาหารสัตว์ เป็นต้น

     อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า จากจำนวนยอดขายในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่มีอยู่กว่า 6 หมื่นร้าน ยอดขายสินค้าในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐแบบติดตั้งเครื่อง EDC ที่มีตัวเลขล่าสุด 61,973.92 ล้านบาท ส่วนใหญ่กว่าครึ่งเป็นการซื้อสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน ไม่ว่าจะเป็นข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำพริก กะปิ น้ำปลา ผัก ผลไม้ เช่น หอมแดง กระเทียม มะพร้าว สับปะรด เกษตรแปรรูป สินค้า OTOP ซึ่งแสดงให้เห็นว่าร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเป็นช่องทางการจำหน่ายที่สำคัญให้แก่เกษตรกร และผู้ผลิตสินค้าชุมชน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว