สมาชิกวุฒิสภา ยืนยันไม่กังวลกรณีที่มาของ ส.ว. ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์ โดยยืนยันจะปฏิรูปการทำหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาเป็นสิ่งแรก

18 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 148

        นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา เปิดเผยถึงกรณีมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมถึงที่มาของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ว่าเป็นการแต่งตั้งจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. โดยระบุว่า การแต่งตั้งนั้นเป็นไปตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่บัญญัติไว้ ซึ่งเป็นขั้นตอนก่อนหน้านี้ และเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา  

        ส่วนตัวมองว่า การวิพากษ์วิจารณ์นั้นเป็นธรรมชาติของสังคมประชาธิปไตย โดยเมื่อได้รับการแต่งตั้งเข้ามาก็จะเข้ามาทำหน้าที่อย่างเต็มที่ ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้ ซึ่งสิ่งแรกที่ต้องการจะทำ คือ การปฏิรูปวัฒนธรรมภายในรัฐสภาโดยเฉพาะการทำหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาว่าที่ผ่านมามีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ โดยวางแผนเตรียมจัดสัมมนาเพื่อพูดคุยเรื่องดังกล่าวกับสมาชิกวุฒิสภา


#สมาชิกวุฒิสภา  #นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์  #รัฐธรรมนูญ  #สำนักข่าว  #กรมประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วาสนา ตาระเกตุ(เงินทูล) / สวท.

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย