ประกาศสำนักพระราชวัง ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 16 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน พุทธศักราช 2562

17 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 665

        การนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 682 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 เวลา 22 นาฬิกา 45 นาที และจะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาขน) เที่ยวบินที่ ทีจี 683 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 เวลา 15 นาฬิกา 5 นาที

        จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

        สำนักพระราชวัง

        12 มิถุนายน พุทธศักราช 2562


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว