กระทรวงพาณิชย์ เตรียมใช้เวทีการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษ หารือเกี่ยวกับการเจรจาการจัดทำข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ให้สำเร็จภายในปีนี้

17 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 313

กระทรวงพาณิชย์ เตรียมใช้เวทีการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษ หารือเกี่ยวกับการเจรจาการจัดทำข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ให้สำเร็จภายในปีนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือขยายการค้าการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนและไทย


นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ก่อนที่จะมีการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายนนี้ จะมีการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษ ในวันที่ 21 มิถุนายนนี้ โดยในที่ประชุมจะมีการหารือเกี่ยวกับการเจรจาการจัดทำข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP ซึ่งเป็นความตกลงขนาดใหญ่ของ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่เจรจาอาเซียนอีก 6 ประเทศ ประกอบด้วยออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน และอินเดีย ที่เริ่มมีการเจรจาตั้งแต่ปี 2556 ที่ผ่านมา ถือว่าเป็น 1 ใน 13 เรื่องด้านเศรษฐกิจอาเซียนที่ตั้งเป้าหมายจะขับเคลื่อนให้สำเร็จภายในนี้ ซึ่งจะทำให้ประเทศสมาชิกทั้ง 16 ประเทศของการเจรจาการจัดทำข้อตกลง RCEP มีความสำคัญยิ่งขึ้น 

เนื่องจากมีประชาชกรรวมกันถึง 3,500 ล้านคน คิดเป็นครึ่งหนึ่งของประชากรโลก มูลค่าการลงทุนทั้ง 16 ประเทศติด 1 ใน 3 ของการค้าโลก อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยขยายการค้าการลงทุนในภูมิภาคนี้ และช่วยให้ไทยเป็นฐานการผลิตการลงทุนมากขึ้น หลังจากเศรษฐกิจโลกมีการนำมาตรการกีดกันทางการค้ามาใช้ในปัจจุบัน 

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ยังเปิดเผย ถึงความคืบหน้าการเจรจาจัดทำข้อตกลง RCEP ด้วยว่า ขณะนี้สามารถเจรจราหาข้อสรุปกันได้ทั้งหมด 7 ข้อบท จากทั้งหมด 20 ข้อบท  สำหรับภาพรวมการค้าระหว่างไทยกับอาเซียนในปี 2561 อยู่ที่ 113,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวจากปี 2560 ร้อยละ 13 ในส่วนของมูลค่าการค้าของอาเซียนทั้ง 10 ประเทศรวมกันอยู่ที่ 2.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ อยู่ที่ร้อยละ 7.8 ของมูลค่าการค้าโลก ซึ่งเป็นผลจากการจัดทำข้อตกลง FTA ระหว่างอาเซียน กับจีน อินเดีย ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น ส่งผลให้มีการจัดทำความตกลงเกี่ยวกับการค้าเพิ่มเติมได้


#เศรษฐกิจ#อาเซียน #สำนักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นภสร แก้วคำ(2) / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย