เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำชับ โรงเรียนในสังกัดทั่วประเทศให้รักษาวัฒนธรรมในการไหว้ครู พร้อมระบุ การแสดงออกทางการเมืองเป็นสิ่งที่เด็กทำได้

14 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 157

        นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวถึงกรณีการจัดทำพานไหว้ครู ในรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน ว่า วันไหว้ครูเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ แต่เนื่องจากว่าขณะนี้มีการจัดทำพานไหว้ครูในลักษณะที่ล้อการเมืองขึ้น ซึ่งเรื่องนี้เป็นความคิดของนักเรียน โดยได้กำชับไปยังโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศ ว่า ขอให้รักษาวัฒนธรรมในสิ่งที่ดั่งเดิม เช่น การใช้ดอกเข็ม ดอกมะเขือ และฝากให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้ดูแลการจัดกิจกรรมให้อยู่ในกรอบที่มีความเหมาะสม และยอมรับว่านักเรียนมีความคิดที่หลากหลาย และไม่ใช่เรื่องที่ผิด แต่ครูจะต้องให้คำปรึกษาว่าเรื่องไหนมีความเหมาะสม แต่ไม่ใช่การไปจำกัดความคิดของเด็ก 

        ทั้งนี้ ยืนยันว่า การแสดงออกทางด้านการเมือง เป็นเรื่องที่เด็กสามารถทำได้ แต่ครูจะต้องเตรียมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตย ผ่านกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้ เพื่อที่จะเตรียมตัวเด็กให้มีความพร้อม เพราะหากเด็กแสดงออกถึงความคิดที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ไม่คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ ข้อจำกัดของบทบาทหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดี ก็จะทำให้เกิดความเสียหาย#การไหว้ครู #คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน #สพฐ. #กรมประชาสัมพันธ์ #สำนักข่าว


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นพรุจ กล่ำทอง

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์ / สนข.

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย