ขนส่ง จ.ยโสธร เปิดบริการ เลื่อนล้อ ต่อภาษี เพิ่มช่องสะดวก รวดเร็ว

14 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 77

        นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการบริการ”เลื่อนล้อ ต่อภาษี”(DRIVE THRU FOR TAX)เพื่อเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการบริการด้านการชำระภาษีประจำปี โดยไม่ต้องลงจากรถยนต์ ณ.บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมีนายสมเพชร ส้อยสระคู นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ขนส่งยโสธร และประชาชนร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก

        ภายหลังประธานกล่าวเปิดงาน ได้ทำการตัดริปปิ้นเปิดจุดให้บริการ พร้อมเยี่ยมชมการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ขนส่ง ที่ให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งมีประชาชนเริ่มเข้าใช้บริการ โดยใช้แต่ละคันใช้เวลาในการเสียภาษีในครั้งนี้ไม่ถึง 10 นาที

        ทางด้าน นายเดชา สกุลกาญจนดล ขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ รักษาราชการจังหวัดยโสธร กล่าวว่า การบริการ เลื่อนล้อ ต่อภาษี โดยมีประเภทรถที่รับเสียภาษี 1.รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) 2.รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) 3.รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3)4.รถจักรยานยนต์ (รย.12)หลักฐานที่ใช้ 1.ใบคู่มือจดทะเบียนรถ (ถ้ามี)2.หลักฐานการเอาประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่ยังไม่สิ้นอายุ3.ใบรับรองการตรวจสภาพรถ (สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน หรือรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่จดทะเบียนมาแล้วตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป หรือรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนมาแล้วตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป)

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อุทัย มานาดี

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ยโสธร