โรงพยาบาลเลย เปิดรับสมัครผู้ที่ต้องการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน

13 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 195

            เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2562 ที่ผ่าน โรงพยาบาลเลยได้เปิดรับสมัครผู้ที่ต้องการจะสอบคัดเลือกที่จะบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครดังนี้ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพหรือตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาลวิชาชีพที่ยังไม่ได้ใบประกอบวิชาชี)จำนวน 10 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 9 อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 6 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานบริการ(รปภ) จำนวน 1 อัตรา

            ลายเอียดการสมัครมีดังนี้ สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ สำเนาประกอบวิชาชีพ 1 ฉบับสำเนาผ่านการเกณฑ์ทหาร(เฉพาะผู้ชาย) 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ รูปถ่าย2 นิ้ว 1 ฉบับ เงินค่าสมัคร จำนวน 20 บาท กำหนดการส่งหลักฐานสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ที่กลุ่มงานทรพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลย และ สามารถดูรายชื่อผู้มีสิทธิสอบได้ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ที่หน้าห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร 0-4286-2123 ต่อ 2717 โทรสาร 0-4286-2147


#โรงพยาบาลเลย   #กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  #รับสมัคร

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศราทธ์ ว่องการดี

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สวท.เลย