รองนายกรัฐมนตรี ยืนยัน คำสั่ง คสช.ที่ 1/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา สว. ไม่ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพราะเป็นขั้นตอน ไม่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป

13 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 298

        นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่าการ เปิดรายชื่อคณะกรรมการสรรหา สว. ทั้ง 9 คนภายหลังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้น จะไม่เป็นโมฆะเนื่องจากอย่างน้อย ผู้ที่ถูกเสนอชื่อก็ไม่ได้อยู่ร่วมในการพิจารณาตนเอง เช่นเดียวกับการพิจารณาเลือกคณะกรรมการอื่นๆ ส่วนคำสั่งที่ 1/2562 ยืนยันว่าเป็นคำสั่ง ของ คสช.ไม่ใช่กฎหมาย จึงไม่จำเป็นต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากเป็นขั้นตอน แต่หากเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้

        ส่วนการที่พรรคเพื่อไทย เตรียมนำเรื่องคณะกรรมการสรรหา ส.ว ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เป็นเรื่องของประธานสภาที่จะพิจารณาแต่เชื่อว่าจะไม่มีใครชี้แจง เนื่องจากเป็นเรื่องอำนาจของ คสช.


#คำสั่ง คสช.ที่ 1/2562  #แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา สว. #สำนักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อภิสิทธิ์ จันทร์เต็ม / สวท.

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย